#dansstorm

Formulier

Wordt niet gepubliceerd.
Will not be published.

Wordt niet gepubliceerd.
Will not be published.

Wordt niet gepubliceerd.
Will not be published.

Wordt niet gepubliceerd en enkel gebruikt voor het verzenden van het promopakket (flyers, affiches...) .
Will not be published en only used for sending the promo package.

Deze info komt o.a. in het programma-overzicht op de site en in het programmaboekje.
This info will be in the programme schedule on the site and in the programme booklet, among others.

Deze info komt o.a. in het programma-overzicht op de site en in het programmaboekje.
This info will be in the programme schedule on the site and in the programme booklet, among others.

Indien anders dan choreograaf/lesgever/dansgroep
if other then choreographer/teacher/dance group

(max. 60 tekens inclusief spaties)
(max. 60 characters including spaces)

(max. 1500 tekens inclusief spaties) Schrijf een wervende tekst voor het publiek waarin je meer info heeft over jouw project. Zorg dat duidelijk is wat het publiek of de dansers kunnen verwachten. Als je mikt op een specifieke doelgroep (kinderen, ouderen …), vermeld dat dan ook in je tekst. Geef meer info over de choreograaf, de lesgever of dansgroep.
(max. 1500 characters including spaces) Write an attractive text for the audience in which you provide more information about your project. Make sure it is clear what the audience or dancers can expect. If you are aiming at a specific target group (children, the elderly...), mention that in your text too. Please provide more information about the choreographer, teacher or dance group.

1
1

Is jouw locatie rolstoeltoegankelijk? Denk dan aan een deurbreedte van min. 75 cm, geen drempels, een lift of een hellend vlak als er trappen zijn, liefst ook een vlakke toegangsweg. In het veldje hieronder kan je nog meer info geven over de toegankelijheid (bv. aanwezigheid sanitair voor rolstoelgebruikers).
Is your location wheelchair accessible? Think of a door width of at least 75 cm, no thresholds, a lift or a ramp if there are stairs, preferably a flat access road. In the box below you can provide more information on accessibility (e.g. presence of sanitary facilities for wheelchair users).

Liefst 2 foto’s, een staande en een liggende. Vergeet zeker de fotograaf niet te vermelden.

Wat staat er op deze foto?
What's in this picture?

1
1

(1 of meerdere opties)
(1 or more options)

Wil je ook de nieuwsbrief van Danspunt ontvangen en zo op de hoogte blijven van alle activiteiten, open calls, informatie over subsidies ...? Je kan je ten allen tijde opnieuw uitschrijven.
Would you like to receive Danspunt's newsletter and stay informed of all activities, open calls, information about subsidies, etc? You can unsubscribe again at all times.